กลับหน้าหลัก
บทที่ 11 เครื่องมือด้านอืนๆ Others
11.5 ดาวน์โหลด (Download)
..........เป็นเมนูสำหรับเข้าถึง File Download ต่างๆ เช่น โปรแกรมสำหรับเครื่องลูกข่ายทีเป็น Microsoft Windows, คู่มือลินุกซ์ซิส 5.5 (ทีท่านกำลังอ่านอยู่
ในขณะนี้) เมื่อกดเข้าไปจะมีเมนูย่อย ดังภาพประกอบ 138

ภาพประกอบ 138: หน้าจอแสดงเมนูดาวน์โหลด
.......... FileZilla
..............เป็นโปรแกรมรับส่งข้อมูล (File) ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการเปิดบริการ SSH สำหรับลินุกซ์ซิส
.......... PuTTY
..............เป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องแม่ข่ายระยะไกลผ่าน ssh ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการเปิดบริการ SSH สำหรับลินุกซ์ซิส
.......... ดาวน์โหลดโอเพนซอร์สสำหรับวินโดว์
..............เป็น Link ไปสู่หน้า Download โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากเนคเทคโดยตรง
.......... คู่มือลินุกซ์ซิส
..............กดเพื่อ Download เอกสารฉบับนี้ (คู่มือลินุกซ์ซิส 5.5) ในรูปแบบไฟล์ PDF
 
 
Back
 
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com