กลับหน้าหลัก
สารบัญบทเรียน
บทที่ 1 แนะนำ LinuxSiS 5.5
บทที่ 2 ก่อนติดตั้ง LinuxSiS
บทที่ 3 ขั้นตอนการติดตั้ง/ปรับแต่งติดตั้ง LinuxSiS อย่างง่ายๆ
บทที่ 4 การติดตั้ง LinuxSiS 5.5
บทที่ 5 ปรับแต่ค่าเริ่มต้นครั้งแรกให้ LinuxSiS
บทที่ 6 แนะนำ WebAdmin Tool สำหรับ LinuxSiS
บทที่ 7 การจัดการด้านเครือข่าย (Network Management)
บทที่ 8 การจัดการด้านการให้บริการ (Service Management)
บทที่ 9 การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ (User Management)
บทที่ 10 การดูรายงานต่างๆ ของ LinuxSiS (Server Information)
บทที่ 11 เครื่องมือด้านอื่นๆ (Other Tool)
บทที่ 12 การใช้เว็บเมล (Webmail)
บทที่ 13 การติดตั้งโปรแกรม LernSquare
บทที่ 14 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการปรับแต่งชั้นสูง (Advance)
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com