กลับหน้าหลัก
บทที่ 20 DNS (Domain Name System)
.....ระบบชื่อโดเมน การกำาหนดชื่อโดเมนให้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนการใช้หมายเลข IP (IP Address) ให้จำาง่ายในการอ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หมายเลข IP 203.155.110.38 แทนด้วยโดเมนชื่อ linuxsiam.com ซึ่งจะมี DNS Server เป็นตัวให้บริการชื่อโดเมนซึ่งจัดเก็บ
ฐานข้อมูลชื่อโดเมน และหมายเลขไอพี โดยที่ DNS Server มีโปรแกรม ที่มีหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็นหมายเลข IP และแปลงหมายเลข IP เป็นโดเมน
เพื่อตอบคำาถามให้กับเครื่องลูกข่ายที่ถามเข้ามา ตัว DNS Server แต่ละตัวไม่ได้มีข้อมูลครบทั้งหมด หากลูกข่ายถามมาแล้วไม่เจอโดเมนนั้นๆ ตัว DNS Server
ก็จะถาม DNS Server ในระดับสูงขึ้นไป
.....โดเมน กลุ่มของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็นระดับโดยมีเครื่องหมาย . เป็นตัวคั่น เช่น univercity.ac.th โดยที่ .th เป็นโดเมนสูงสุด ในการ
จดชื่อโดเมนสามารถทำาได้โดยเข้าไปที่เวบโฮสติ้งต่างๆ ที่รับจดชื่อและเช่าพื้นที่ เช่น www.keepdomain.com เมื่อเรากรอกข้อมูลในขั้นตอนกรอก DNS Servr
เราต้องทราบก่อนว่าเราจะใช้พื้นที่ที่ไหนทำาเวบที่ที่ให้เราเช่าพื้นที่ทำาเวบเขาก็จะมี DNS Server ให้อยู่แล้ว เช่น ของ KSC ns.ksc.co.th.
203.155.33.1 ns2.ksc.co.th. 202.44.144.33 หรือจะเช่าพื้นที่กับ Hosting ที่รับจดโดเมนเนมเลยก็ได้ หรือจดชื่อแล้วจะจัดการเรื่อง DNS เองก็ลองไป
ลงทะเบียนที่ www.zonedit.com
.....ที่กล่าวมาเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นอินทราเน็ตล่ะเราแต่ติดตั้ง DNS Server ในองค์กรเราก็สามารถตั้งชื่อโดเมนอะไรก็ ได้ เพราะ DNS Server
เป็นของเราเองลีนุกซ์โปแกรมที่ใช้ทำา DNS Server คือโปแกรม BIND ปัจจุบันพัฒนามาถึงเวอร์ชัน 9

ประวัติความเป็นมาของ BIND
.....BIND (Berkeley Internet Name Domain) โปแกรม BIND ได้พัฒนาขึ้นที่ University of California at Berkeley เป็นโปเจคของนักศึกษาปริญญาตรี
ี ภายใต้การสนับสนุนโดย US Defense Advanced Research Projects Administration (DARPA) โปแกรม BIND ตั้งแต่พัฒนาจนถึงเวอร์ชัน 4.8.3
ได้รับการดูแลจาก Computer Systems Research Group (CSRG) ที่ UC Berkeley ทีมพัฒนาได้แก่ Douglas Terry, Mark Painter, David -
Riggle และ Songnian Zhou

.....หลังจากนั้นก็ได้มีการรับช่วงการพัฒนามาหลายคนหลายองค์กร จนปัจจุบัน BIND เวอร์ชัน 9 ซึ่งออกมาเมื่อเดือนกันยายน ปี 2000 ได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาจากหน่วยงานเหล่านี้

..... Sun Microsystems, Inc.
..... Hewlett Packard
..... Compaq Computer Corporation
..... IBM
..... Process Software Corporation
..... Silicon Graphics, Inc.
..... Network Associates, Inc.
..... U.S. Defense Information Systems Agency
..... USENIX Association
..... Stichting NLNet - NLNet Foundation
..... Nominum, Inc.
.....สามารถดาวน์โหลดโปแกรม BIND มาใช้งานได้ที่ http://www.isc.org/index.pl?/sw/bind แต่เราไม่จำาเป็นต้องดาวน์โหลดมาคอมไพล์และติดตั้งเอง
ลีนุกซ์ทุกค่ายจะมีโปรแกรม BIND มาให้อยู่แล้ว

การติดตั้ง BIND บน Red Hat
.....การติดตั้ง DNS Server บน Red Hat สามารถทำาได้โดยใช้ system-config-packages

รูปที่ xx แสดง
.....หลังจากติดตั้งเสร็จก็ให้ใช้คำาสั่ง chkconfig named on เพื่อให้เซอร์วิส named ทำางานตั้งแต่ตอนบูท ไฟล์และไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้อง
..... 
ขั้นตอนการคอนฟิก
......1. ตั้งชื่อโดเมน
...... 2. แก้ไขไฟล์ /etc/name.conf
...... 3. สร้างไฟล์ที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น IP Address ใน /var/named/chroot/var/named
...... 4. สร้างไฟล์เปลี่ยน IP Address เป็นชื่อ /var/named/chroot/var/named
...... 5. start หรือ restart service named
...... 6. แก้ไฟล์ /etc/resolv.conf
...... 7. ใช้ เครื่องมือในการทดสอบ
ตั้งชื่อโดเมน
...... ทำาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราจะติดตั้ง Server กันภายในหน่วยงานของเราเพราะฉะนั้นชื่อจะซำ้ากับที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไร เช่น
mydomain.com, sweetdomain.com จากนี่ไปผมจะขอตั้งชื่อโดเมนนี้ว่า ourintranet.net
......  
........    แก้ไฟล์ /etc/named.conf
......  
....... 
........  ทดสอบไฟล์ /etc/named.conf
...............เราสามารถทดสอบได้ว่า ไฟล์ /etc/named.conf ที่เราได้เพิ่มเข้าไปนั้นถูกต้องหรือไม่โดยใช้คำาสั่ง named-checkconf ตามด้วยไฟล์
/etc/named.conf ตัวอย่างการณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้าไม่มีความผิดพลาดก็จะไม่รายงานอะไรออกมา
..............
......  สร้างไฟล์ที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น IP Address (ourintranet.net.db)
............ในที่นี้คือไฟล์ ourintranet.net.db ซึ่งจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนชื่อเป็น IP Address บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat สร้างไฟล์นี้ที่
/var/named/chroot/var/named
............
.
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........