กลับหน้าหลัก
บทที่ 23 NFS Server
.....Network File System (NFS) พัฒนาโดย Sun Microsystems ในปี 1984 เป็นโปรโตคอลที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงไฟล์และไดเรกทอรีของเครื่อง
อื่นผ่านเน็ตเวอร์คโดยที่ใช้งงานง่ายเห มือนใช้อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของตัวเอง
การติดตั้ง NFS Server
.....ลีนุกซ์ Red Hat หลังจากที่เราติดตั้งตามปกติก็สามารถใช้งาน NFS ได้เลยเพราะ NFS มาพร้อมกับเคอร์เนลอยู่แล้ว การที่จะใช้งาน NFS จำาเป็นต้องเปิด
เซอร์วิส portmap ด้วยเพราะต้องใช้งาน
.....
.....ถ้าได้อย่างนี้แล้ว NFS Server พร้อมใช้งานแล้ว แต่เรายังไมไดแชร์ไดเรกทอรีให้เครื่องลูกข่ายเข้ามาใช้งาน ไฟล์ที่จะแชร์ไดเรคทอรีคือ /etc/exports
โดยมีการแชร์ไฟล์ เช่น
.....
.....
..... หลังจากที่เราแก้ไฟล์ /etc/exports เรียบร้อยแล้วเราก็ต้อง restart serice ของ NFS ก่อน
.....
..... หลังจากนั้นก็ทดสอบดูว่า ไดเรคทอรีที่เราแชร์เอาไว้ใช้งานได้หรือเปล่า ถ้าได้ข้อความดังด้านล่างนี้ก็แสดงว่า NFS Server ของเราพร้อมใช้งาน
ให้ลูกข่ายติดต่อเข้ามาได้แล้ว
.....
...... NFS Client
...........คราวนี้มาถึงเครื่องลูกข่ายที่จะขอไปใช้งานไฟล์และไดเรคทอรีบนเครื่อง server กันบ้างครับว่าจะต้องทำาอย่างไรไปรแกรมที่เกี่ยวกับ NFS Client
ก็มีมาแล้วเช่นกันสิ่งที่เราจะใช้ก็ใช้คำาสั่ง mount เช่นเดียวกับการ mount อุปกรณ์ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่ xx
........... ตัวอย่างการ mount
............... 
...... การ mount nfs แบบถาวร
...........การเมาท์แบบถาวรคือ การที่เปิดเครื่องขึ้นมาให้ได้เรกทอรีที่แชร์อยู่ก็จะถูก mount โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องใช้คำาสั่ง mount ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้คือ /etc/fstab รายละเอียดของ /etc/fstab ก็ได้พูดถึงในบทที่ xx แล้วซึ่งจะไม่พูดอีก แต่จะยกตัวอย่างการเมาท์
........... 
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........