กลับหน้าหลัก
บทที่ 26 SAMBA
.....Samba เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์บนลินุกซ์ให้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95, 98, 2000, NT รวมทั้ง smbclient อื่น เช่น
linux, unix อื่นๆ ได้ จะยกตัวอย่างการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมก่อนนะครับแล้วค่อยอธิบายภายหลัง

การติดตั้ง
.....  ทดลองการแชร์ไฟล์กลับมาที่วินโดว์ มาทดลองดูว่าสิ่งที่เราทำาไปบน server ใช้ได้หรือเปล่า \\192.169.1.1

รูปที่ xx แสดง
.....  ก็จะขึ้น Username password

รูปที่ xx แสดง
.....   ก็จะเห็น Folder piti ซึ่งเป็นโฮมไดเรกทอรีของ user piti นั่นเอง

รูปที่ xx แสดง
.....    เมื่อเข้ามาดูใน Folder ก็จะเห็นไฟล์ต่างที่อยู่บนลีนุกซ์

รูปที่ xx แสดง
.....  กลับมาที่ Server มาทดลองแช์ไดเรคทอรีโดยการแก้ไฟล์คอนฟิกของ Samba ดังนี้
...........[root@ourintranet ~]# mkdir /share
...........[root@ourintranet ~]# chown piti.piti /share
...........[root@ourintranet ~]# vi /etc/samba/smb.conf

...........[ourshare]
.................comment = Share Folder path = /share
.................valid users = piti public = no writable = yes
 
...........

รูปที่ xx

รูปที่ xx
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........